facebook

„Nezáleží na tom, co děláte, ale jak se při tom cítíte"

Ruš terapie

Předpoklad k úspěšné terapii. Terapií lze trvale odstranit veškeré nepříjemné myšlenky, které nám způsobují negativní pocity pouze za předpokladu, že klient:

 • je sám rozhodnutý vyřešit své problémy
 • dokáže otevřeně mluvit o svých pocitech a problémech
 • říká všechny negace, na které během terapie myslí
 • bude dbát doporučených postupů terapeuta

„Všechno to, co mi teď znepříjemňuje život, někdy nějak logicky vzniklo"

Průběh terapie: Na úvod terapie vždy zařazuji vysvětlení způsobu zpracování negativních programů a obecných principů – jak to vlastně celé funguje. Jak člověka ovlivňuje jeho vlastní myšlení a programy, které dokud nepochopí a nevyřeší je, tak se mu budou stále v životě opakovat. Mým cílem je vždy co nejsrozumitelněji předat praktický postup, aby byl každý schopen na sobě dle potřeby pracovat sám.

Při průběhu terapie má klient zavřené oči, aby si lépe uvědomoval své tělesné pocity i myšlenky a vybavoval si události z minulosti. Pod vedením terapeuta se vlastní myslí zaměří na vyhledání negací spojené se současným problémem a nalezneme společně příčinu problémů v dětství. Většinou si své současné problémy klient nepropojuje s prožitými nabitými zkušenostmi. Čištění bloků probíhá specifickým opakováním negativních programů a sledováním změny svých emocí a tělesných pocitů. Klient akceptuje nově vzniklou situaci, znovu si ji prožije už „očima dospělého“ a tím pádem ztratí problém negativní emoční náboj a stává se pro klienta emočně bezvýznamným. Automaticky se tím docílí emoční rovnováhy, která mu i umožní snazší vidění nového řešení problému, bez dřívějších nepřiměřených negativních pocitů. Přestane pak žít důsledky v současném životě.

Nejde o práci s energií, ani o snahu „naočkovat“ klienta pozitivními myšlenkami, které by mohli takzvaně převálcovat negace uložené hluboko v podvědomí. Metodou RUŠ pracuje klient se svým vlastním podvědomím a zážitky.

Terapie je zaměřena na řešení vašich osobních problémů, psychických i fyzických. Problémy během sezení odcházejí jeden za druhým tak, že přestávají ve vašem osobním vesmíru existovat.

„Nezáleží na tom, jak těžká byla minulost, záleží na tom, jak se rozhodnete to vyřešit v současnosti"

Výsledek terapie: Vyčištěním řady programů a iluzí se změní váš pohled na svět. Člověk si pak život více užívá, raduje se. Zbaví se dřívějších omezení. Vše se v něm děje více samo a přitom tím správným směrem.:-) Sám na sobě pak může každý pozorovat, jak se mění jeho vnímaní daného problému.

Např.:

 • mění se vnímání skutečnosti, osobní vlastnosti i výraz v obličeji
 • jako přirozený důsledek máte „čistou hlavu“, uvažujete pozitivně
 • chování se začíná samovolně proměňovat k lepšímu, přestáváte vysílat negativní energií jako dřív (způsobenou strachem, agresí atd.)
 • stáváte se pro sebe i okolí chápavějšími a nekonfliktními
 • vaší dřívější nepřátelé se stávají kamarády nebo přinejmenším lidmi, kteří vám nevadí a můžete s nimi v klidu komunikovat
 • vaše okolí se výrazně proměňuje z nepřátelského na kamarádské, dříve problematické vztahy se stávají harmonickými
 • stresy, nemoci, zdravotní problémy mizí, začínáte si přirozeně všímat pozitivních věcí, přírody, užívat si pohybu, děláte, co vás baví

Dlouhodobým cílem je být šťastný a spokojený ve všech oblastech vašeho svého života (být zdravý je samozřejmostí) a dělat, co člověka naplňuje.

„Nejšťastnější není ten, kdo všechno má, ale ten, kdo nic nepotřebuje.“


Doporučená videa:

Psychosomatika x nemocné děti, MUDr. Hnízdil

Negativní emoce se přenášejí jako epidemie. Pokud je matka v napětí, děti to intenzivně vnímají, negativními emocemi se nakazí a začnou stonat. Psychosomatická onemocnění, jako zvláštní choroby....celý článek

Původ psychických problémů

Každý máme v sobě tzv. „zraněné dítě", které nás někdy chtě nechtě ovládá. My se pak chováme stejně, jako se chovají děti, tzn. že jednáme impulzivně, stěžujeme si, vzdáváme se....celý článek